Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI www.nordicwalker.eu


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych w tym informacji pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.nordicwalker.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).


Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest Aleksander Król, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A-Rex Aleksander Król, z siedzibą w Milęcice 70, 59-623 Lubomierz, pod nr NIP: 6121382280 (dalej A-REX).


Dane osobowe przetwarzane przez A-REX w tym zbierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.


A-REX dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.


1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna


Dane przetwarzane są  w celu sprzedaży i realizacji oferowanych usług, a także w celu wymiany korespondencji mającej na celu udzielenie odpowiedzi na zapytanie osoby, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www jak i w formie wiadomości e-mail czy kontakcie telefonicznym.

Dane przetwarzane w celach korespondencyjnych przetwarzane są za zgodą osoby – Artykuł 6 RODO, ust. 1 lit. a). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w celu sprzedaży/realizacji usług/usługi, zamówienia dane przetwarzane są na podstawie RODO Artykuł 6, ust. 1 lit. b) czyli zachodzi niezbędność danych do realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W tym przypadku podanie danych jest również dobrowolne, lecz w przypadku ich niepodania nie ma możliwości realizacji umowy. Osobie przysługuje prawo sprzeciwu lub żądania wstrzymania przetwarzania danych jej dotyczących. Dane takie są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy.

Dane osobowe opisane powyżej mogą być także przechowywane w celu umożliwienia Administratorowi obrony przed ewentualnymi roszczeniami i/lub reklamacjami do czasu ich przedawnienia – zgodnie z RODO Artykuł 6, ust. 1 lit. f), czyli jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

Dane przetwarzane w momencie zawarcia umowy kupna/sprzedaży są dodatkowo przetwarzane w celu wystawienia/otrzymania dowodu sprzedaży/zakupu jak faktura. Przetwarzanie takie odbywa się na podstawie RODO Artykuł 6, ust. 1 lit. c), czyli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a wynikającego m.in. z przepisów podatkowych. Dane takie są przetwarzane przez okres wskazany w takich przepisach, czyli przez 6 lat.

Dane są zbierane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celów, w jakich są przetwarzane. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie stosując w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.


Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa i na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.


Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.


Osobie, której dane dotyczą, zawsze przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.


Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korespondencję, złożenie zamówienia lub sprzedaż. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne w celu jej realizacji. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa podanie danych jest wymogiem określonym tymi przepisami prawa.

Administrator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu które wpływałoby na osobę, której dane dotyczą.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora danych należy kontaktować się z wykorzystaniem podanego powyżej adresu firmy lub korzystając z adresu e-mail: abi@a-rex.pl.


2. Dane przetwarzane przez Serwis Internetowy

Administrator na stronach Serwisu Internetowego może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki takie są przechowywane do czasu ich usunięcia.

Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela dostawca / autor  danej przeglądarki. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.  

Liczne strony internetowe oraz serwery używają plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwany cookie-ID. Cookie-ID stanowi jednoznaczny identyfikator plików cookies. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe oraz serwery mogą być przyporządkowane do określonej przeglądarki internetowej, w której został przechowany plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnianie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne pliki cookies. Umożliwia to np. poprawne wyświetlanie informacji na stronie w każdej przeglądarce internetowej. Dodatkowo pliki cookies mogą zapamiętywać informacje wpisane w formularzu kontaktowym.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka te wygasają po roku.

Kiedy odwiedzając witrynę zostawisz komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania oraz  adres IP odwiedzającego i podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.